Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η κατασκευή ενός Φ/Β Σταθμού αποτελεί σοβαρή υπόθεση. Είναι μια επένδυση υψηλού κεφαλαίου, η οποία αποδίδει σε ορίζοντα αρκετών ετών.

Για το σκοπό αυτό, η Vigor Aluminium Systems παρέχει συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων έχοντας ως γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την αντοχή.

Το εύρος των προϊόντων καλύπτει κάθε εφαρμογή (εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο, στέγη, δώμα, βιομηχανικό κτίριο), ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Η Vigor σχεδιάζει, παράγει & εγκαθιστά συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων με υλικά υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (Eurocode, JIS, κλπ). Όλα τα συστήματα είναι πιστοποιημένα ως προς την στατική τους επάρκεια από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Austria.

Στη Vigor κάθε επενδυτής νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, διότι «στηρίζουμε» τα επενδυτικά του σχέδια σε «σωστά θεμέλια».